U moet een CJIB bekeuring betalen

Hieronder vindt u de verschillende soorten vorderingen die het CJIB int. Voor meer informatie klikt u op één van de onderstaande producten. U wordt direct doorgelinkt naar de betreffende pagina van het CJIB. 

Justitiële producten 

Niet-justitiële producten 

Kosten vordering CJIB 

De overheid doet de incasso van openstaande rekeningen meestal door middel van een dwangbevel op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U bent wettelijk verplicht  administratiekosten, buitengerechtelijke-, en executiekosten te betalen, inclusief de btw hierover.

Administratiekosten
De administratiekosten zijn, naast de hoofdsom (en eventueel de verhogingen 50% + 100%) op grond van de wet verschuldigd en bedragen momenteel € 9,00. 

Buitengerechtelijke kosten
Deze wettelijke kosten zijn bepaald in het Besluit buitengerechtelijke kosten, en bedragen 15% van de hoofdsom.

Executiekosten
De kosten voor het verrichten van ambtshandelingen door een gerechtsdeurwaarder liggen vast in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Klik hier voor een overzicht van deze Btag tarieven.

BTW
Over voormelde kosten is de debiteur op grond van de wet BTW verschuldigd.