maatschappelijk verantwoord ondernemen

COMPASSION: “Wij geloven dat ieder kind belangrijk is en dat armoede te verslaan is”

Compassion is een organisatie die kinderen in armoede helpt op verschillende gebieden: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, economisch én geestelijk. 
Middels het kindsponsorprogramma worden deze kinderen op alle genoemde gebieden begeleid.
Compassion draagt eraan bij dat de kinderen in het sponsorprogramma zich gezond ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot zelfredzame volwassenen die op hun beurt de gemeenschap waarin zij leven kunnen veranderen.

Dit is waarom wij partner zijn van Compassion.

MATCHPOINT: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Matchpoint stimuleert betrokken ondernemen bij het bedrijfsleven in Amersfoort.
Zij vormen een brug (match) tussen zakelijk Amersfoort en het kwetsbare vaak onzichtbare deel van de samenleving. Zo willen zij een bewustzijnsverandering creëren die ervoor zorgt dat mensen meer naar elkaar omkijken. Matchpoint gelooft dat dit bereikt kan worden door ontmoetingen tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en onderwijs. 

Jongerius is trots om Sociaal Aandeelhouder van Matchpoint te zijn.