Huur

  • Huurachterstanden
    Huurachterstanden Ons maatwerk, maakt uw werk makkelijker

Een effectief debiteurenbeleid is noodzakelijk om grote betalingsachterstanden te verhelpen en te voorkomen.  Het tijdig inschakelen van een deurwaarder is socialer dan men doorgaans denkt.  Juist een proactieve benadering van de huurder zorgt ervoor dat vorderingen eerder betaald worden en dat we ontruimingen kunnen voorkomen. Dat is in het belang van de huurder èn van de woningcorporatie.

Is een huurder niet van plan of niet bij machte zijn verplichtingen na te komen, dan treffen we aanvullende maatregelen.  Maatregelen die zijn afgestemd op de situatie. Wij scheren niet alle huurders over een kam en ons handelen is afgestemd op de visie en het beleid van uw organisatie. Dat noemen wij maatwerk. Ons maatwerk, maakt uw werk makkelijker en is gericht op het oplossen en aanpakken van huurachterstanden.

Speciaal voor woningcorporaties en (branche)organisaties die met huurders te maken hebben, hebben wij Jongerius Huurdesk in de markt gebracht. Kijk op onze website voor meer informatie.