Bereken uw beslagvrije voet 


Er is beslag gelegd op uw inkomen. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht om een deel van uw inkomen in te houden. Dit deel wordt afgedragen aan de gerechtsdeurwaarder en is voor de schuldeiser.

Wat is een beslagvrije voet?
Als er beslag ligt op uw inkomen, dan krijgt u evengoed een gedeelte uitbetaald door uw werkgever of uitkerende instantie. U moet immers o.a. uw vaste lasten kunnen blijven betalen. Het gedeelte dat aan u wordt uitbetaald, heet de beslagvrije voet.

De hoogte van de beslagvrije voet wordt berekend op basis van de volgende gegevens: 

  • Uw leeftijd
  • Uw gezinssamenstelling
  • Hoogte van uw inkomen
  • Hoogte woonlasten
  • Hoogte premie ziektekostenverzekering
  • Ontvangen toeslagen
  • Inkomsten partner
  • Bent u woonachtig in Nederland

Aanvullende informatie
De beslagvrije voet wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens die bij de gerechtsdeurwaarder bekend zijn. Wanneer niet alle gegevens bekend zijn, is het van groot belang dat de gerechtsdeurwaarder zo snel mogelijk beschikt over de juiste informatie. 

Controleren of uw beslagvrije voet juist is vastgesteld
Via onderstaande rekenmodule kunt u uw eigen beslagvrijevoet berekenen.
Invullen is eenvoudig en kost niet veel tijd. Wel moet u overal de juiste gegevens invullen.
Hulp nodig? Bel een van onze medewerkers of breng een bezoek aan ons kantoor. 

Heeft u een andere uitkomst dan de door ons gehanteerde beslagvrije voet? Klik hier